BurgerClose

Kontrolklasse

I forbindelse med fastlæggelse af partialkoefficienter skelnes der mellem lempet, normal og skærpet kontrol. Skalmure, formure i kombinationsvægge og lokale forstærkninger tillades dog udført i kontrolklasse forskellig fra det øvrige murværk i bygningen.

Der må iht. det nationale anneks til Eurocode 6, EN 1996-1-1 DK NA, ikke udføres konstruktioner med følgende kombinationer af konsekvenssklasse og kontrolklasse (inspektionsklasse):

  • lav konsekvensklasse og skærpet kontrolklasse er ikke mulig
  • høj konsekvenssklasse og lempet kontrolklasse er ikke mulig

Kontrolklasserne og kravene til udførelse er beskrevet i DS/INF 167.

Oversigt over udførelseskontrol findes her.

Oversig over modtagekontrol findes her.

Kontrolklassen bør vælges efter bygværkets karakter under hensyn til de praktiske udførelsesmuligheder. Konstruktioner i høj konsekvensklasse bør udføres under skærpet kontrol, såfremt konstruktionssvigt af et enkelt delelement medfører et større kollaps af byggeriet.

I statisk bestemte konstruktioner vil et enkelt svigt af et bygningselement ofte medføre et totalt eller partielt kollaps af byggeriet.

Byggerier i høj konskvensklasse med f.eks. enkeltspændte dækelementer, enkeltspændte bjælkeelementer eller større åbninger i nederste etage, bør udføres under skærpet kontrol.

Byggerier i høj konsekvensklasse med f.eks. dobbeltspændte dækelementer eller in-situ støbt bjælkedæk system kan udføres under normal kontrol.

Sitemap