BurgerClose

Ventilering af uisolerede hule mure

I fritstående mure, der er udført som hule mure, bør hulrummet ventileres for også at skabe muligheder for vandafgivelse ved fordampning fra de indvendige murflader. Det gøres ved at lade et antal studsfuger stå tomme foroven og forneden i begge sider.

Afstanden mellem de tomme fuger skal være 1/2 m (2 løbere); i nederste skifte skal fugerne være tomme helt ned til paplaget på fundamentet, og der må ikke ligge "spildmørtel" på paplaget.
Har muren en særlig udsat beliggenhed, kan det være gavnligt kun at holde den nedre tredjedel af de nævnte studsfuger tomme i nederste skifte og den øvre tredjedel i øverste.

Sitemap