BurgerClose

Antal bindere

Antallet af bindere skal fastsættes ved beregning. Dog må antallet af bindere ikke være mindre end det angivne for hver vægtype i det efterfølgende.

Antallet af trådbindere i såvel hul- som skalmure skal fastsættes ved beregning, idet der dog i hulmure (kombinationsvæg) skal anvendes mindst 4 stk. korrosionsfaste trådbindere pr. m2 jævnt fordelt, og til forankring af skalmure skal placeres mindst 2 stk. korrosionsfaste trådbindere pr. m2. I dobbeltvægge anvendes mindst 16 bindere pr. m2.

Minimum antal af bindere følger af EN 1996-1-1 DK NA:2014. Definition af vægtyper findes her.

Ved skalmures afslutning, ved dilatationsfuger og omkring huller forankres skalmuren effektivt ved indlæggelse af ekstra bindere med en indbyrdes afstand af højst 400 mm.

Ved hulmures understøtninger i siderne og ved hulmures afslutning, ved dilatationsfuger samt omkring huller forankres hulmuren effektivt ved indlæggelse af ekstra bindere med en indbyrdes afstand af højst 400 mm.

Placering

Med hensyn til placering af trådbindere, se SBi-anvisning 156, Skalmure ved udvendig efterisolering samt Byg-Erfa erfaringsblad (21) 19 04 03, Revner i hjørner ved skalmure pga. temperatur- og fugtbevægelser.

Specielt skal der tages hensyn til binderes placering i hjørner, såfremt der ikke indlægges en dilatationsfuge. Første binderkolonne skal typisk placeres ca. 1 m fra bagmurens yderste hjørne, hvis der i hjørnet ikke forekommer en dilatationsfuge i formuren.

Skalmure

Konstruktioner, hvortil skalmure forankres, skal have så stor stivhed, at revnedannelser i skalmuren undgås. Til forankringen forudsættes anvendt trådbindere.

I skalmure skal mængden og placeringen af bindere fastsættes ved beregning, idet det eftervises, at vindlasten kan overføres til binderne. Der skal placeres en mængde svarende til mindst 2 stk. bindere pr. m2 mur.

Beregningen kan foretages ved, at skalmuren betragtes som vandret liggende bjælker understøttet af de lodrette binderkolonner. Konservativt kan regnes med et dimensionerende moment på 1/8 qlb2, hvor q er den regningsmæssige vindlast og lb er den vandrette afstand mellem binderkolonnerne.

Forankring af skalmur
Ved skalmurens afslutninger, ved dilatationsfuger og omkring huller udføres effektiv forankring af skalmuren ved placering af en binderrække/-kolonne med indbyrdes afstand mellem binderne på højst 400 mm.

Den øverste række bindere anbringes i næstøverste eller tredieøverste fuge dog max 200 mm fra øverste kant. Ved beregning af afstanden reduceres binderens kapacitet med 50 %. Afstanden mellem binderne skal dog ligge i intervallet 200-400 mm.

Såfremt konstruktionen, hvortil der forankres, ikke har større stivhed end formuren, betragtes muren som en formur i en kombinationsvæg.

Massive mure

Massive mure af 1/1-stens tykkelse eller mere skal udformes således, at der er sikret effektiv forbindelse gennem alle lodrette snit i murens plan. Massive mure uden en sådan effektiv forbindelse skal dimensioneres som bestående af flere tyndere, selvstændige, massive mure.

Forbindelsen mellem murdelene kan sikres enten ved sten- eller trådbindere. Der skal være mindst 20 stenbindere eller 16 Ø 4 mm trådbindere pr. m2 jævnt fordelt.

Sidst opdateret: 2022-02-15

Sitemap