BurgerBurgerCloseClose

Antal bindere

Antallet af bindere skal fastsættes ved beregning. Dog må antallet af bindere ikke være mindre end det angivne for hver vægtype i det efterfølgende.

Massive mure

Massive mure af 1/1-stens tykkelse eller mere skal udformes således, at der er sikret effektiv forbindelse gennem alle lodrette snit i murens plan. Massive mure uden en sådan effektiv forbindelse skal dimensioneres som bestående af flere tyndere, selvstændige, massive mure.

Forbindelsen mellem murdelene kan sikres enten ved sten- eller trådbindere. Der skal være mindst 20 stenbindere eller 16 Ø 4 mm trådbindere pr. m2 jævnt fordelt.

Hulmur, skalmur og dobbeltvægge

En hulmur er defineret som en væg bestående af 2 parallelle massive vægge, der er forbundet effektivt med trådbindere eller liggefugearmering.

En skalmur er defineret som en facademur, der ikke er sammenmuret med eller bidrager til styrken af bagvæggen.

En dobbeltvæg er defineret som en væg bestående af 2 parallelle vægge med den mellemliggende langsgående fuge fyldt massivt med mørtel og fast forbundet med trådbindere, således at samvirken under belastning opnås.

Minimumsantal af bindere
I henhold til det nationale anneks til Eurocodes, EN 1996-1-1 DK NA:2008, skal minimums-antallet af bindere mellem vægge i hulmure, skalmure og dobbeltvægge sættes til n = 2 pr. m2 af det betragtede areal af muren.

Hvis væggene benyttes som kombinationsvægge, hvor vindlast fordeles mellem væggene afhængig af væggenes stivheder, skal antallet af bindere være mindst n = 4 pr. m2, jævnt fordelt.

Bortset fra områder ved hjørner skal der dog placeres mindst 4 bindere per m2 mur, jævnt fordelt, og bindernes diameter skal være mindst 3 mm.

Ved formurens understøtninger i siderne og dens afslutning ved dilatationsfuger samt omkring huller i muren udføres effektiv forbindelse mellem formur og bagvæg. Forbindelsen udføres i form af en ekstra binderrække/-kolonne med en indbyrdes afstand mellem binderne på højst 300 mm.

Den øverste række bindere anbringes i næstøverste eller tredieøverste fuge dog max 200 mm fra øverste kant. Ved beregning af afstanden reduceres binderens kapacitet med 50%. Afstanden mellem binderne skal dog ligge i intervallet 150-300 mm.

Skalmure

Konstruktioner, hvortil skalmure forankres, skal have så stor stivhed, at revnedannelser i skalmuren undgås. Til forankringen forudsættes anvendt trådbindere.

I skalmure skal mængden og placeringen af bindere fastsættes ved beregning, idet det eftervises, at vindlasten kan overføres til binderne. Der skal placeres en mængde svarende til mindst 2 stk. bindere pr. m2 mur.

Beregningen kan foretages ved, at skalmuren betragtes som vandret liggende bjælker understøttet af de lodrette binderkolonner. Konservativt kan regnes med et dimensionerende moment på 1/8 qlb2, hvor q er den regningsmæssige vindlast og lb er den vandrette afstand mellem binderkolonnerne.

Til dimensionering af skalmure anvendes normalt formfaktor 0,9 for beregning af vindlasten på skalmuren.

Forankring
Ved skalmurens afslutninger, ved dilatationsfuger og omkring huller udføres effektiv forankring af skalmuren ved placering af en binderrække/-kolonne med indbyrdes afstand mellem binderne på højst 400 mm.

Den øverste række bindere anbringes i næstøverste eller tredieøverste fuge dog max 200 mm fra øverste kant. Ved beregning af afstanden reduceres binderens kapacitet med 50 %. Afstanden mellem binderne skal dog ligge i intervallet 200-400 mm.

Såfremt konstruktionen, hvortil der forankres, ikke har større stivhed end formuren, betragtes muren som en formur i en kombinationsvæg.

Sitemap