BurgerBurgerCloseClose

Fliseopsætning

Underlagets beskaffenhed
Murværk, hvor fliser opsættes direkte på væggen i mørtel eller på en pudset væg i fliseklæber, er velkendte solide løsninger. Anderledes vanskeligt kan det være for en række underlag, hvor fliseopsætningen ikke udføres ud fra kendte metoder. Derfor er det vigtigt at følge arbejdsbeskrivelser, og arbejdet skal udføres efter flise- og mørtelleverandørens anvisninger.

Før fliseopsætningen skal væggen være helt ren, dvs. ren for støv, rester af formolie (betonvægge) samt løst materiale.

Udlæg
Flisemodulet kan med fordel afsættes på vægfladen, således at der tages hensyn til anvendelsen af hele flisemoduler afsat symmetrisk omkring rummets midte.

Såfremt opdelingen ikke går op med hele flisemoduler, kan man vælge at afslutte med to tilpassede fliser, der altid er større end en ½ flise. Det kan udføres ud fra følgende simple regel:

Fliseopsætning
Fliseopsætning

Arbejdets udførelse med fliseklæber
Fliseklæberens åbningstid skal overholdes, således som brugsanvisningen foreskriver. Ofte er man tilbøjelig til at udspartle for store arealer ad gangen, så noget af fladen tørrer for meget ud, inden flisen anbringes. Jo mindre bindemiddel ad gangen, desto bedre.

Leverandørernes anvisninger for de enkelte produkter skal følges.

Lodrette elastiske fuger anbringes ved spring i konstruktionerne og ved alle udadgående og indadgående hjørner.

Opsætningen af fliser i badeværelser kræver særlig stor omhu, og i vådzoner skal fliser opsættes på vandtæt underlag. Se nærmere herom i Anvisning 200 Vådrum (Statens Byggeforskningsinstitut).

Sitemap