BurgerClose

Forbandt

For at opnå tilstrækkelig styrke i murværket skal alle konstruktioner mures i forbandt, hvor andet ikke er angivet eller beskrevet. Det vil sige, at byggestenene i 2 på hinanden følgende skifter altid skal være indbyrdes forskudt mindst en kvart sten eller mindst 40 mm.

Til massive mure på 228 mm og derover skal det sikres, at der er en effektiv forbindelse gennem alle lodrette snit i murværket for at give den fornødne styrke.

Et forbandt vælges i reglen ud fra, hvilket udseende, man ønsker det færdige murværk skal have. Eksempler på forbandtkoder kan ses i bl.a. publikationerne ”Murstensforbandter”, Erhvervsskolernes Forlag, 1996 og teglpjecen ’Munkeforbandter’, 1968.

Placering og udførelse af stående fortanding må kun ske som angivet i projektmaterialet, eller når det på anden måde sikres, at kræfterne kan overføres i den fuldførte konstruktion. For et byggeri udført iht. klassificering til normal kontrolklasse med en højde på op til 8,5 m tillades stående fortanding dog uden nærmere eftervisning, såfremt dette udføres med fremspringende mursten (dvs. sædvanlig stående fortanding og ikke hulfortanding). Fugerne skal komprimeres omhyggeligt over hele tværsnittet.

Forbandt

Stående fortanding som vist i Murerbogen – Murerfagets grundbog.

På figuren er der vist bindere i stående fortanding. Disse kræves ikke, når fortanding udføres som vist.

Sidst opdateret: 2021.04.22

1/4 stens løberforbandt

1/4 stens løberforbandt

Alle skifter er løberskifter. Skifterne er forsat 1/4 sten for hinanden, således at hvert andet skifte er i lod.

Forbandtkodens bredde er 1 1/4 sten og dens højde 2 skifter.

Aftrapningen er uregelmæssig med 1/4 og 3/4 stens spring.

Forbandtet er velegnet til opmuring af 108 mm murværk og bør i reglen ikke anvendes til massivt murværk med tykkelser på 228 mm og derover. Forbandtet anvendes med fordel til opmuring af hule mure med trådbindere.

1/2 stensløberforbandt

1/2 stensløberforbandt

Alle skifter er løberskifter. Skifterne er forsat 1/2 sten for hinanden, således at hvert andet skifte er i lod.

Forbandtkodens bredde er 1 1/2 sten og dens højde 2 skifter.

Aftrapningen er regelmæssig med 1/2 stens spring. Fortandingen er regelmæssig med 1/2 stens spring.

Forbandtet er velegnet til opmuring af skillevægge, og benævnes af den grund også i skillerumsforbandt. Ligeledes anvendes forbandtet til opmuring af blokke. Forbandtet bør i reglen ikke anvendes til massivt murværk af mursten med tykkelser på 228 mm og derover. Forbandtet anvendes med fordel til opmuring af hule mure med trådbindere.

Løberforbandt I

Løberforbandt I

Alle skifter er løberskifter. Skifterne er fortsat 1/4 sten for hinanden, således at løberne for hvert andet og hvert fjerde skifte er i lod.

Forbandtkodens bredde er 1 1/2 sten og dens højde 4 skifter.

Aftrapningen er uregelmæssig med 2 gange 3/4 og 1/4 stens spring. Fortandingen er ligeledes uregelmæssig med 1/4 stens spring.

Forbandtets karakteristik er i princippet som krydsforbandtets, idet løberne, som er i lod i hvert andet skifte (forbandtkodens skifte 2 og 4), svarer til krydsforbandtets kopskifter.

Forbandtet er velegnet til opmuring af 108 mm mure og bør i reglen ikke anvendes til massivt murværk med tykkelser på 228 mm og derover. Forbandtet anvendes med fordel til opmuring af hule mure med trådbindere.

Løberforbandt II

Løberforbandt II

Alle skifter er løberskifter. Skifterne er fortsat 1/2 sten og 1/4 sten for hinanden, således at løberne for hvert fjerde skifte er i lod.

Forbandtkodens bredde er 1 3/4 sten og dens højde 4 skifter.

Aftrapningen er uregelmæssig med 1/2, 3/4, 1/2 og 1/4 stens spring. Fortandingen er ligeledes uregelmæssig med 1/2 og 1/4 stens spring.

Forbandtet er velegnet til opmuring af 108 mm murværk og bør i reglen ikke anvendes til massivt murværk med tykkelser på 228 mm og derover. Forbandtet anvendes med fordel til opmuring af hule mure med trådbindere.

Krydsforbandt

Krydsforbandt

Vekslende løberskifter og kopskifter. Løberskifter er fortsat 1/2 sten for hinanden, således at hvert andet løberskifte er i lod. Alle løberskifter er forsat 1/4 sten for kopskifter, og kopper er i lod i alle kopskifter.

Forbandtkodens bredde er 1 1/2 sten og dens højde 4 skifter.

Aftrapningen er regelmæssig med 1/4 stens spring. Fortandingen er uregelmæssig med 1/4 stens spring. Fortandingen er uregelmæssig med 1/4 stens spring.

Blokforbandt

Blokforbandt

Vekslende løberskifter og kopskifter. Alle løberskifter i lod og alle kopskifter i lod. Alle løberskifter er forsat 1/4 sten for kopskifter. Forbandtkodens bredde er 1 sten og dens højde 4 skifter. Aftrapningen er uregelmæssig med 1/4 og 3/4 stens spring. Fortandingen er regelmæssig med 1/4 stens spring.

Munkeforbandt

Munkeforbandt

Alle skifter indeholder en gentaget enhed af to løbere for hver kop. Kopper er i lod i hvert andet skifte.

Forbandtkodens bredde er 2 1/2 sten og dens højde 2 skifter. Aftrapningen er uregelmæssig med 1/4 og 3/4 stens spring. Fortandingen er regelmæssig med 1/4 stens spring.

Munkeforbandt l (forbandtet er kendt under flere betegnelser, hvorfor det her alene karakteriseres med et nummer for at undgå forvekslinger) tilfører murværket en mønstervirkning med kopper i endeløse lodrette rækker forskudt 3/4 sten sideværts.

Forbandtet kan anvendes til opmuring såvel af massive mure med tykkelser på 1 sten og derover som hule mure med trådbindere.

Forbandtets kopandel er 20% og dette beskedne antal kopper har bevirket, at middelalderens munkeforbandt i dag hyppigt ses anvendt i hulmure, hvor der tilstræbes en mere nuanceret forbandtvirkning, end der f.eks. kan opnås ved forbandter med rene løberskifter.

Der findes et utal af variationsmuligheder over temaet "Munkeforbandt".

Sitemap