BurgerClose

Tildannelse af delformater

Delformater af mursten skal tildannes således, at målene tilfredsstiller de foreskrevne basismål med tilhørende tolerancer. Hvis der ved tildannelsen opstår revner i murstenene, må disse ikke indmures.

Ved opmuring klassificeret til kontrolklasserne lempet og normal kan delformater af mursten fremstilles ud fra hele sten ved skæring, klipning eller hugning.

I skærpet kontrol tillades hugning ikke.

Sitemap