BurgerBurgerCloseClose

Materialeforbrug

Mursten i normalformat (228 x 108 x 54 mm) og bredstensformat (228 x 168 x 54 mm) pr. m2.

Materialeforbrug

Vægtykkelser

cm

11

17

23

30*

35*

35

47

Facadesten med hele kopper

stk.

100

100

100

Bagmursten

stk.

31

100

164

Facadesten med knækkopper

stk.

70

70

70

70

Bagmursten

stk.

63

63

63

Facadesten med løberskifte

stk.

63

63

63

63

63

63

63

Bagmursten

stk.

62

62

62

126

192

Rulskifte pr. m

stk.

15

23

23

23

30

Standerskifte pr. m

stk.

15

15

30

38

45

45

60

* 30 eller 35 cm hulmur med trådbindere.

Mørtelforbrug

Normalformat: Ca. 7 hl våd mørtel eller 1000 kg tør mørtel pr. 1000 mursten i normalformat (228 x 108 x5 4 mm).
Flensborgformat: Antal mursten og liter mørtel tillægges 1/3 ved opmuring med Flensborgsten (format 228 x 108 x 40 mm).
Skorstensrør: Pr. lb. m skorsten med lysning 230 x 230 mm:

Materialeforbrug

1/2-stens vange

1/1-stens vange

mursten

90 stk.

240 stk.

mørtel

60 liter

170 liter

Facadearbejde
Afsyring: Ca. 16 liter saltsyre pr. 100 m2.
Fugning: Ca. 360 liter mørtel pr. 100 m2.
Blokke og mørtel pr. m2

Blokformater i cm

 

* Tallene angiver forbrug ved fyldte fuger. Anvendes isoleringsstrimler, reduceres tallene med ca. 3 liter pr. m2.

Sitemap