Materialeforbrug

Mursten i normalformat (228 x 108 x 54 mm) og bredstensformat (228 x 168 x 54 mm) pr. m2.

Vægtykkelsercm11172330*35*3547
Facadesten med hele kopperstk.  100  100100
Bagmurstenstk.  31  100164
Facadesten med knækkopperstk.70 707070  
Bagmurstenstk.  636363  
Facadesten med løberskiftestk.63636363636363
Bagmurstenstk.  626262126192
Rulskifte pr. mstk.  1523232330
Standerskifte pr. mstk.15153038454560

* 30 eller 35 cm hulmur med trådbindere.

Mørtelforbrug
Normalformat: Ca. 7 hl våd mørtel eller 1000 kg tør mørtel pr. 1000 mursten i normalformat (228 x 108 x5 4 mm).

Flensborgformat: Antal mursten og liter mørtel tillægges 1/3 ved opmuring med Flensborgsten (format 228 x 108 x 40 mm).

Skorstensrør: Pr. lb. m skorsten med lysning 230 x 230 mm:

 1/2-stens vange1/1-stens vange
mursten90 stk.240 stk.
mørtel60 liter170 liter

 

Facadearbejde
Afsyring: Ca. 16 liter saltsyre pr. 100 m2.

Fugning: Ca. 360 liter mørtel pr. 100 m2.

Blokke og mørtel pr. m2

Blokformater i cm
længde5959595959494949494949
bredde1015202430101519232933
højde1919191919191919191919
 
Blokke, stk.8,48,48,48,48,4101010101010
Mørtelforbrug ca. liter71013*16*20*81113*16*22*25*
*Tallene angiver forbrug ved fyldte fuger.
Anvendes isoleringsstrimler, reduceres
tallene med ca. 3 liter pr. m2.