BurgerClose

Materialeforbrug (nettomængder)

Materialeforbrug, antal mursten i normalformat (228 x 108 x 54 mm) og, for vægtykkelse 17 cm, bredstensformat (228 x 168 x 54 mm) pr. m2.

Materialeforbrug

Mørtelforbrug, mængde pr. m2 mur

Ca. 7 hl mørtel pr. 1000 mursten i normalformat / ca. 1000 kg tørmørtel pr. 1000 mursten.

Ca. 10½ hl mørtel pr. 1000 bredsten / ca. 1400 kg tørmørtel pr. 1000 bredsten.

’Flensborgformat’: Antal mursten og liter mørtel tillægges 1/3 ved opmuring med flensborgsten (format 228×108×40 mm)

 

Skorstensrør: Pr. lb. meter skorsten med lysning 230×230 mm (se tabel):

Materialeforbrug

1/2-stens vange

1/1-stens vange

mursten

90 stk.

240 stk.

mørtel

60 liter

170 liter

Murværk af blokke:
Forbrug af blokke og mørtel pr. m2 murværk. Blokformater er angivet i cm

Materialeforbrug

* Tallene angiver forbrug ved fyldte fuger. Anvendes isoleringsstrimler, reduceres tallene med ca. 3 liter pr. m2.

Facadearbejde
Fugning: Ca. 400 liter mørtel pr. 100 m2. / ca. 600 kg tørmørtel pr. 100 m2,
ved 13 mm fugedybde.

Pudsearbejde:
Udkast: Ca. 500 liter mørtel pr. 100 m2 / 5-8 kg tørmørtel pr. m2
Grovpuds: Ca. 1700 liter mørtel pr. 100 m2 / 20-30 kg tørmørtel pr. m2
Finpuds: Ca. 200 liter mørtel pr. 100 m2 / 2-4 kg tørmørtel pr. m2
Berapning o.lign.: Ca. 600 liter mørtel pr. 100 m2 / 5-8 kg tørmørtel pr. m2

Gulvtegl, i "normalformat" (228x108x54 mm)

Materialeforbrug

forbrug pr. 1 m2

på fladen

på kant

med knasfuge: 

med normalfuge:

41 sten

35 sten

80 sten

63 sten

Sitemap