BurgerClose

Udførelseskontrol

Læs mere om valg af kontrolklasse her.

Hvad valget af kontrolklassen indebærer for udførelsen, kan ses af efterfølgende skema:

Bemærk at generel udførelseskontrol, som gælder for alle kontrolklasser, er ikke medtaget i skemaet.

 

Udførelseskontrol

Udførelsesaktivitet

Lempet kontrol

Normal kontrol

Skærpet kontrol

Byggepladsfremstillet mørtel:

Dokumentation af, at forudsat blandingsforhold er opnået

Skal foretages for den først producerede mørtel

Skal foretages for de først påbegyndt producerede 15 m3 mørtel og herefter for hver påbegyndt producerede 40 m3mørtel.

Skal foretages for hver påbegyndt producerede 15 m3 mørtel.

Murværk

Placeringsafvigelse for mure og søjler:

Midterplansafvigelse v. 2 over hinanden stående:

max. 20 mm

max. 15 mm

max. 10 mm

Fuger

Tolerancer for fugemål

se tolerancer her

se tolerancer her 

se tolerancer her 

Kontaktfladeareal mellem mørtel og mursten *)

min. 75%

min. 85%

min. 95%

Kontaktfladeareal ved uarmerede mure af letbeton med en tykkelse på 190 mm og derover

Tilladt 50 mm midterzone uden mørtel

Tilladt 50 mm midterzone uden mørtel

min. 100%

Forbandt

Stående fortanding

På byggepladsen skal der forefindes tegninger eller anden beskrivelse, som angiver eventuelle særlige sammenskæringsdetaljer og eventuel særlig placering af bindere

For bygninger med højde indtil 8,5 m tilades stående fortanding uden nærmere eftervisning, såfremt dette udføres med fremspringende mursten (dvs. sædvanlig stående fortanding og ikke hulfortanding). Fugerne skal komprimeres omhyggeligt over hele tværsnittet. 

På byggepladsen skal der forefindes tegninger eller anden beskrivelse, som angiver eventuelle særlige sammenskæringsdetaljer og eventuel særlig placering af bindere

For bygninger med højde indtil 8,5 m tilades stående fortanding uden nærmere eftervisning, såfremt dette udføres med fremspringende mursten (dvs. sædvanlig stående fortanding og ikke hulfortanding). Fugerne skal komprimeres omhyggeligt over hele tværsnittet. 

På byggepladsen skal der forefindes tegninger eller anden beskrivelse, som viser forbandt, nødvendige sammenskæringer og placering af bindere

Diverse

Delformater

Hugning/skæring/klipning

Hugning/skæring/klipning

Skæring/klipning

Riller og udsparinger

Tillades udført ved hugning

skal udføres ved fræsning

Fræsning, og kun i omfang som angivet på tegninger

* Manglende kontaktareal må ikke have form af gennemgående hulrum fra forside til bagside eller af hulrum, som hindrer effektiv komprimering af fugen, ligesom manglende kontaktareal ikke må forekomme hovedsageligt i den ene side.

 

For sædvanligt murværk (med normal fuge) opført i normal kontrol er det nominelle mål på fugen 12 mm. Dvs. liggefugerne skal være i intervallet: 8 – 16 mm og studsfugerne i intervallet 8 – 20 mm

Specielt for byggepladsfremstillet mørtel/kalktilpasset mørtel gælder, at det skal dokumenteres, at den fremstillede mørtel overholder de forudsatte blandingsforhold eller egenskaber.

Sidst opdateret 2020-10-28

Sitemap