BurgerClose

Murværk skal beregnes og kontrolleres

Alle murværkskonstruktioners og konstruktionsdeles bæreevne og stabilitet skal eftervises ved beregning.

I Bygningsreglement 2018, kap. 15, ’Konstrukionerr’ anses kravene til dimensionering af byggekonstruktioner at være opfyldt, når konstruktionerne dimensioneres på grundlag af Eurocodes-systemet med tilhørende danske annekser.

Projektering og udførelse af murværkskonstruktioner skal ske i overensstemmelse med:

  1. DS/EN 1996-1-1 +A1:2013 Murværkskonstruktioner, Generelle regler for armeret og uarmeret murværk med DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014.
  2. DS/EN 1996-1-2:2007 Murværkskonstruktioner, Brandteknisk dimensionering med DS/EN 1996-1-2 DK NA.
  3. DS/EN 1996-2:2007 Murværkskonstruktioner, Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk med DS/EN 1996-2 DK NA:2007.

Desuden er Dansk Standards vejledning DS/INF 167 ’Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6’ gældende.

Bemærk, at:
DS/EN 1996-3:2006 Murværkskonstruktioner - Del 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmerede murværkskonstruktioner,
ikke må benyttes til projektering i Danmark, da den ikke er nævnt i BR18.

Med online beregningsprogrammet Murværksprojektering udviklet af Teknologisk Institut og SBI for Danske Tegl til brug for beregning af murede konstruktioner, kan alle former for tryk-, tvær- og forskydningspåvirkede konstruktioner beregnes i overensstemmelse med ovenfor nævnte standarder. Endvidere kan antal og placering af trådbindere bestemmes, og teglbjælkers og stabiliserende vægges bæreevne kan eftervises.

Yderligere vejledning i projektering kan findes her:

Lærebog

Kogebog - EC6 (vejledning til Murværksprojektering)

- samt i de øvrige afsnit om Projektering

Bygningsreglementet tillader endvidere, at dimensionering kan ske i overensstemmelse med forskrifter og anvisninger godkendt af Boligministeriet som eksempelvis SBi-anvisninger for god praksis.

Gældende versioner af Bygningsreglement kan findes på www.bygningsreglement.dk

Gældende versioner af standarder kan findes på www.ds.dk.

Sidst opdateret: 2021-09-13

Sitemap