BurgerClose

Murværk skal beregnes og kontrolleres

Alle murværkskonstruktioners og konstruktionsdeles bæreevne og stabilitet skal eftervises ved beregning.

I Bygningsreglement 2018, kap. 15, ’Konstrukionerr’ anses kravene til dimensionering af byggekonstruktioner at være opfyldt, når konstruktionerne dimensioneres på grundlag af Eurocodes-systemet med tilhørende danske annekser.

Projektering og udførelse af murværkskonstruktioner skal ske i overensstemmelse med:

  1. DS/EN 1996-1-1 +A1:2013 Murværkskonstruktioner, Generelle regler for armeret og uarmeret murværk med DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014.
  2. DS/EN 1996-1-2:2007 Murværkskonstruktioner, Brandteknisk dimensionering med DS/EN 1996-1-2 DK NA.
  3. DS/EN 1996-2:2007 Murværkskonstruktioner, Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk med DS/EN 1996-2 DK NA:2007.

Desuden er Dansk Standards vejledning DS/INF 167 ’Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6’ gældende.

Med online beregningsprogrammet Murværksprojektering udviklet af Teknologisk Institut og SBI for Danske Tegl til brug for beregning af murede konstruktioner, kan alle former for tryk-, tvær- og forskydningspåvirkede konstruktioner beregnes i overensstemmelse med ovenfor nævnte standarder. Endvidere kan antal og placering af trådbindere bestemmes, og teglbjælkers og stabiliserende vægges bæreevne kan eftervises.

Yderligere vejledning i projektering kan findes her:

Lærebog

Kogebog - EC6 (vejledning til Murværksprojektering)

- samt i de øvrige afsnit om Projektering

Bygningsreglementet tillader endvidere, at dimensionering kan ske i overensstemmelse med forskrifter og anvisninger godkendt af Boligministeriet som eksempelvis SBi-anvisninger for god praksis.

Gældende versioner af Bygningsreglement kan findes på www.bygningsreglement.dk

Gældende versioner af standarder kan findes på www.ds.dk.

Sitemap