BurgerClose

Kogebog - EC6

"Kogebogen" er en vejledning i projektering efter EC6.

EC6 blev implementeret i Danmark den 1.januar 2008. Efter udløb af overgangsperioden (den 31.12.2008) skal al projektering af murværk foretages efter denne norm.
Den fulde korrekte titel for EC6 er:

”DS/EN 1996-1-1. Eurocode 6: Design of masonry structures –
Part 1: General rules for reinforced and unreinforced masonry”.

Uddybning og eksempler
I EC6 er der en del uklarheder, svært forståelige afsnit, ikke operationelle modeller etc., som denne "kogebog" søger at uddybe og eksemplificere for kommende brugere af normen.

Normen findes i en dansk oversættelse, som er den juridisk gyldige. I "kogebogen" er der dog taget udgangspunkt i den engelske version, som er den originale, og som vil blive anvendt til fortolkninger, såfremt der i den danske oversættelse er uklare passager.

Du kan downloade kogebogen som pdf-fil her - samt bilag til samme her

Sitemap