BurgerClose

Vejledning

På denne web-site kan en række detaljer ses og downloades.

Detaljerne vedrører murede løsninger (dvs. mursten, tegltag, bindere, armering, overliggere, fugtspærre etc). Med hensyn til tilstødende materialer/komponenter (fx spær/vinduer) er kun konturerne eller principperne optegnet.

De enkelte detaljer kan findes via knudepunkts menuen. Ved at vælge et knudepunkt og derefter et underpunkt, hentes samtlige tegninger for dette knudepunkt.

Tegningerne kan downloades i forskellige formater.

Indstillinger
Indstillinger anvendes til at sortere detaljerne, så kun de ønskede vises:

  • Mulighed for angivelse af vægtykkelse
  • Mulighed for angivelse af bagvægstype (materiale og evt. massive mure)
  • Mulighed for at tegningerne sorteres efter varmetab

Bagvægstype
I nogle situationer kan det være hensigtsmæssigt at angive en specifik bagvægstype, fx for at reducere antallet af detaljer, der vises eller for at danne sig et overblik over hvilke detaljer, der findes i databasen

Som bagvægstype kan der vælges imellem

  • Tegl (sten i normal dansk format med et højde modulmål 3 sten på 200 mm. Disse detaljer er tillige gældende for kalksandsten, som har samme højde modulmål)
  • Teglblokke (teglsten med et højde modulmål på 200 mm)
  • Porebeton (disse tegninger dækker H+H Multipladen, Vægelementet, Murblokken, Celblokken og Jumboblokken)
  • Letklinkerbetonblokke (med et højde modulmål på 200 mm)

Benævnelserne er i sig selv forhåbentlig tilstrækkelig beskrivende

Vægtykkelse
Her kan vælges mellem detaljer i forskellige tykkelser.

Download
Tegningerne kan downloades i 3 formater:

  • BMP. Bitmap format, der kan anvendes hvis tegningen ønskes sat ind i fx et Word-dokument. BMP er en forkortelse af Bitmap.
  • DWG. AutoCAD format. Anvendes af AutoCAD og andre CAD-programmer, der kan implementere AutoCAD tegninger. DWG er en forkortelse af Drawing.
  • IFC (Industry Foundation Classes) Et neutralt dataformat til at beskrive, udveksle og dele information typisk indendfor byggeprojekter. Dette format er tilgængeligt for detaljer, som er revideret efter 2011
Sitemap