BurgerClose

Tagstensbindere

Til fastgørelse af tegltagsten skal anvendes korrosionsfaste tagstensbindere.

Der må kun anvendes den type tagstensbindere, som er foreskrevet af tagstensleverandøren.
Tagstensbindere skal leveres sammen med tagstenene.

Sitemap