BurgerClose

Statik. Værktøjer

Værktøjer til statisk projektering består af:

  • Lærebog
  • Kogebog
  • EC6design
  • Komplekse tværsnit (på engelsk)

En kort introduktion til hvert værktøj gives nedenfor:

Lærebog

Teknologisk Institut, Murværk har udviklet lærebogen til brug for rådgivende ingeniører og studerende ved landets ingeniørskoler. Lærebogen er gratis at anvende og kan printes ud som pdf-fil. Grundlæggende statik forudsættes kendt, og lærebogen tager udgangspunkt i de praktiske problemer, der opstår under projekteringen, når forholdene ikke er som forudsat og beskrevet i normen. Lærebogen skal ses som en hjælp, når bæreevnen er svær at eftervise og man derfor ikke kan gøre en række konservative forudsætninger, som gør konstruktionen enklere at beregne.

Mht. projektering direkte efter EN 1996-1-1 samt fortolkninger af denne henvises til”Kogebog – EC6”.

Kogebog

"Kogebogen" er en vejledning i projektering efter EC6.
I EC6 er der en del uklarheder, svært forståelige afsnit, ikke operationelle modeller etc., som denne "kogebog" søger at uddybe og eksemplificere for kommende brugere af normen.
Mere specifikt vejleder Kogebogen i beregninger udført i software EC6design, se nedenfor.

EC6design

EC6design.com er et online beregningsprogram til projektering af murede konstruktioner efter EN 1996 – 1 – 1 (EC6).
Programmet er udviklet af SBi og Teknologisk Institut og finansieret af Danske Tegl samt af BIB.
Det kræver et betalt abonnement at kunne bruge programmet. Studerende kan dog få et prøveabonnement.

Komplekse tværsnit

Et lille program med en pragmatisk metode til beregning af komplekse tværsnit (tværsnit som ikke er rektangulære) kan downloades.

 

Sitemap