BurgerClose

Andre produkter

Hjælpematerialer, som er omfattet af harmoniserede produktstandarder og dermed omfattet af kravet om CE-mærkning, omfatter bindere, forankringsbånd og bjælkesko samt konsoller (EN 845-1), armeringssystemer (EN 845-3) og præfabrikerede, armerede overliggere (EN 845-2).

For alle disse tre grupper af produkter gælder, at der ikke kræves en 3. parts overvågning af produktionen. Til gengæld skal der foretages en indledende typeprøvning af et notificeret prøvningsinstitut.

Typeprøvning
Typeprøvning skal kun gennemføres én gang, men skal fornys, hvis der sker væsentlige ændringer i produktet.

Producenten skal gennemføre produktionsstyring præcis som for byggesten og mørtel, men den kræves ikke overvåget af en 3. part.

I alle standarderne kræves typeprøvning af produktets bæreevne, det vil sige, at dimensioneringen af bindere, armeringssystemer og overliggere principielt kan erstattes af en deklareret styrke eller bæreevne baseret på prøvning.
I Danmark har der været en tradition for at beregne materialernes styrkeforhold ud fra kendskab til materialeegenskaber, geometri og forankrings- eller understøttelsesforhold. Z-formede murbindere bliver f.eks. beregnet ved hjælp af stålnormen ved at betragte den frie del af binderne i hulmuren som en stålsøjle udsat for henholdsvis træk- og trykpåvirkning med en forudsat indspænding, forhåndsdeformation eller deformation som følge af differensbevægelser mellem for- og bagmur. Efter den europæiske standard skal binderne prøves med forskellig hulrumsdybde, indmuringsforhold, differensbevægelse og forhåndsdeformation, og egenskaberne deklareres på baggrund af prøvning.

Præfabrikerede overliggere
Både producenter og brugere skal være opmærksom på, at murværks-bjælker og -overliggere skal være CE-mærket efter DS/EN 845-2 og at de nødvendige egenskaber er deklareret. Andre præfabrikerede elementer til indmuring i murværk såsom beton- og letbetonbjælker og søjler skal overholde reglerne i de respektive normer og standarder.
I mange tilfælde vil deklarationen dog bestå i dokumentation af, at beregningsprincipperne i programmet ”Murværksprojektering” kan benyttes og deklaration af de materialeparametre og den geometri, som skal benyttes ved dimensioneringen.

Der skal også gøres opmærksom på, at standarden kun dækker bjælker op til 4,5 meters længde. Bjælker længere end 4,5 m skal beregnes og deklareres ef-ter reglerne i DS 414.

Sitemap