BurgerClose

Forundersøgelser

Forundersøgelsen omfatter en registrering af den skadede/nedslidte bygning mht.:

  • bygningens opførelsestidspunkt og eventuelle fredningstilstand
  • bygningens tidligere anvendelse
  • bygningens hidtidige lastpåvirkning (kun i tilfælde af at der ombygges).
  • bygningens tilstand

Såfremt murværket skal energirenoveres, er der en række helt konkrete trin, som bør indgå i forundersøgelsen vedr. valg af renoveringsmetode. Vejledning om forundersøgelser ved energirenovering kan findes på www.mur-tag.dk. Nye metoder og materialer er under løbende udvikling, og det anbefales at orientere sig om dette, før der træffes beslutning om metode.

Bygningens opførelsestidspunkt kan være en hjælp mht. fastlæggelse af detailløsninger og hvilke materialer, der indgår i bygningsdelene, eller når de enkelte materialers sammensætning skal bestemmes ved laboratorieanalyse, eksempelvis en mørtels blandingsforhold.

Bygningens tidligere anvendelse kan få betydning for den nøjagtige fastlæggelse af skadesårsager. Bygningens tidligere anvendelse skal også fastlægges, hvis det er nødvendigt at beregne den hidtidige lastpåvirkning på bygningen i overensstemmelse med lastnorm Eurocode 1, EN 1991-serien.

Sitemap