BurgerClose

Fugtspærre - fugtstandsende membran

I alle murværkskonstruktioner skal det sikres, at fugtopsugning fra jord, fundament eller andre bygningsdele forhindres. Dette gøres typisk med indlæggelse af fugtspærre – en membran bestående af et materiale, som stopper fugtens vandring.

I hule vægge skal fugtvandring fra formur til bagmur forhindres. Endvidere skal der indlægges fugtspærrer, hvor hulrum afbrydes eller afsluttes, så evt. indtrængende vand ledes ud og ikke optages i bagvæggen.

Der skal også indlægges fugtspærrer således, at evt. indtrængende vand fra f.eks. slagregn ledes bort og ud gennem mørtelfuger.

Alle opadvendte flader i den færdige konstruktion skal være udformet således, at nedtrængning af vand i konstruktionen forhindres.

Hvis en hulmur føres op over en tagflade, skal der indlægges en fugtspærre, så regnvand ikke kan løbe ned i underliggende konstruktioner.

Vejledninger vedrørende indbygning af fugtspærre findes her:

  • Vejledning om fugtspærre i murværk, Teknologisk Institut, 2013,
    www.mur-tag.dk, til download
  • Notat. Fugtspærre ved sokkel, Teknologisk Institut 2018 (om hældning på øverste lag sokkelpap), download
  • Vejledning. Fugtspærre i murværk. Forlaget Tegl, 2002. + 4 rev. tegninger
  • Konstruktionsdetaljer.www.mur-tag.dk
  • Videoklip.www.mur-tag.dk

Sidst opdateret: 2021-11-23

Sitemap