BurgerClose

Fugtspærrers placering, snittegninger

Hulmur/sokkel

Fugtspærre ved hulmur/sokkel udføres altid med 2 lag membran, hvoraf den nederste altid er vandret. Den øverste membran anbefales udført skrå, med hældning mod formuren, som vist på figuren. Dette er ikke et krav, men er teknisk den sikreste løsning.

Se redegørelse om fordele/ulemper ved skrå/vandret fugtspærre i 2. lag her.

Hulmur/sokkel

Placering af fugtspærre ved sokkel (figuren viser desuden glidningssikring). Signaturforklaring:

1: Tegl i formur
2: Tegl i bagmur
39: Sokkelpuds/udkast
41: Omrids gulv
50: Sokkel
60: Isolering
70: Trådbinder
80: Fugtspærre

Fugtspærre ved søjle

Fugtspærre ved søjle

Fugtspærre ved søjle, 3D.

Signaturforklaring:
1: Tegl i formur
2: Tegl i bagmur
8: Betonplade
12: Stålsøjle HE 100 B
60: Isolering
62: Trykfast isolering
80: Fugtspærre. Tildannes ud for søjle
82: Ombukket fugtspærre, klæbes

Vindue (lodret snit)

Vindue (lodret snit)

Vindue. Lodret snit

Signaturforklaring:
1: Tegl i formur
2: Tegl i bagmur
18: Tegloverligger
44: Vindue
60: Isolering
62: Trykfast isolering
70: Trådbinder
72: Plastprofilrende
80: Murpap

Fugtspærrers placering, snittegninger

Dobbeltsikring med membran og plastprofilrende

Fugtspærre med rustfast profil

Fugtspærre med rustfast profil

Vindue. Rustfast stålprofil, med fugtafledning direkte over vindue.

Signaturforklaring:

1: Tegl i formur
2: Tegl i bagmur
44: Omrids vindue
60: Isolering
62: Trykfast isolering
70: Trådbinder
72: Rustfast stålprofil
73: Stigarmering (400 mm forankring i enderne) 15 mm fra forkant murværk
80: Fugtspærre påklæbet stålprofil
81: Murfolie Bredde 80 mm. Understålprofil: vederlags pladens længde. Klæbes ved afslutningen

Betonbjælker

Betonbjælker

Ved betonbjælker placeres den fugtstandsende membran umiddelbart over bjælken og føres til bagmuren som ved teglbjælker. Der laves åbninger til afvanding fra fugtspærren i studsfuger over bjælken. Membranen virker her desuden som en del af et glidelag (2 paplag danner glidelag), der skal optage differensbevægelser mellem beton og murværk.

Der etableres elastisk fuge hele vejen rundt om bjælken, eller som et minimum etableres dilatationsfuger ved bjælkens ender.

Sitemap