BurgerClose

Fugtspærre ved fundament

Første lag sokkelpap

Mellem fundament og murværk indlægges en fugtstandsende membran i fundamentets fulde bredde og længde. Membranen kan med fordel indlægges i større bredde end fundamentet og føres ned under terrændækket, hvorved den ligeledes anvendes som sikring mod radon.

Materialer, som kan anvendes til fugtspærre, er beskrevet her.

Andet lag sokkelpap (øverste fugtspærre)

Ved hulmure, der danner ydervægge, indlægges tillige en ekstra membran oven på den første membran. Denne membran føres fra fundaments forside ind til bagmurens bagside (side mod hulrummet) og mindst to skifter op ad denne, hvor membranen indmures i bagmuren eller fastgøres til eksempelvis elementerne. Hældning på det øverste pap anbefales at have en hældning på mindst 20 grader mod formuren, som vist på fig. 1 nedenfor.

Fugtspærre ved fundament

Fig. 1: Princip for geometri på øverste fugtspærre ift. varierende hulmurstykkelser.

Det er dog ikke et krav, at øverste lag pap udføres med hældning mod formuren. Læs mere om anbefalinger og overvejelser vedr. hældning af øverste lag sokkelpap i notatet her.

Andet lag pap ved dørfalse

Andet lag pap ved dørfalse udføres iht. til videovejledning på www.mur-tag.dkAndet lag sokkelpap, v. dørfalse og forankringsbånd’.

Videovejledningen viser en løsning, som giver en risiko for mindre vandindtrængning ved falsens kuldebroisolering. Dette kan være kritisk, hvis 2 eller flere af disse forhold gælder:

  • Gulve er fugtfølsomme, f.eks. trægulve
  • Facaden har høje/store vinduespartier ned til sokkel
  • Facaden er meget udsat for vind og regn

En mere sikker løsning af 2. lag pap ved sidefalse er udviklet og testet i 2021. Den er mere krævende at udføre, men kan anvendes under særlige forhold som nævnt ovenfor.

  • Vejledning til ny løsning fugtspærre ved sidefals kan downloades her.
  • Demonstration af ny løsning fugtspærre ved sidefals findes her.

Generelt

Fugtisolerende membraner skal være tætte ved samlinger – også hvor membranen brydes af el-ledninger, kanaler, stålsøjler og lignende.

Sokkelpuds skal afsluttes i en skråvinkel i højde med den fugtisolerende membran; pudsen må ikke føres op til undersiden af nederste skifte.

Evt. huller eller riste for afvanding af hulmuren placeres i studsfuger og direkte på den fugtisolerende membran.

I ydervægge anbringes fugtspærren normalt mindst 150 mm over omgivende terræn for også at stoppe fugttilførsel til muren som følge af opsprøjt af regnvand på nederste del af murværk eller fundament.

En fugtspærre anbringes også under indervægge, hvor der ikke i forvejen findes et kapillarbrydende lag længere nede i konstruktionen. Eksempler på principper for placering af fugtspærrer i både inder- og ydervægge er vist i konstruktionsdetaljerne.

Sidst opdateret: 2021-12-14

Sitemap