BurgerClose

Fugtspærre over åbninger

Hvor murværket fortsættes over åbninger/bjælker, og hvor murværket udsættes for slagregn, skal fugtspærre indlægges.

Der skelnes mellem løsninger for fugtspærre ved teglbjælker (præfabrikerede, færdige elementer) og fugtspærre ved kompositbjælker (tegloverliggere, som på pladsen påmures et antal skifter og først da danner det færdige, bærende bjælkeelement). Se også afsnittet ’Tegloverliggere’.

Fugtspærre ved præfabrikerede teglbjælker

Ved teglbjælker skal fugtspærren indlægges umiddelbart over bjælken.

Fugtspærre ved kompositbjælker

Ved kompositbjælker skal fugtspærren også indlægges umiddelbart over bjælken; her skal man være særlig opmærksom på, at der med ’over bjælken’ menes over det samlede, hele bjælke-element bestående af både præfabrikeret overligger og påmurede skifter.

Fugtspærren føres fra formurens forside til bagmurens bagside (side mod hulrummet) og fastgøres her. Fugtspærren skal altid gives et fald mod formuren og skal føres mindst 150 mm forbi false ind i hulrummet.

Hvor murværket er kraftigt belastet af slagregn bør der laves en ekstra sikring med enten Plastprofilrende i den 2. liggefuge over åbningen eller med et rustfrit stålprofil, der indlægges umiddelbart under tegloverligger/bjælken; alternativt med en ekstra sikring i form af indlægning af to gange pap.

Ved anvendelse af dobbeltsikring føres øverste fugtspærre 260 mm forbi falsen ind i hulrummet – og nederste 150 mm forbi falsen ind i hulrummet.

Hvorvidt murværket er kraftigt belastet af slagregn vurderes ud fra følgende forhold: (kritiske forhold nævnt først i parentes)

  • Terrænkategori (ved hav … by)
  • Bygningens udhæng ift. overkant vindue (0 … 1 m)
  • Bygningens højde (høj….lav)
  • Kompasretning (vest og syd … øst og nord)
  • Højde af murværk over åbningen (4 m … 4 skifter)

Den fugtstandsende membran kan med fordel (for at undgå en vandret revne i formurens liggefuge og gøre fugtspærren mere effektiv, hvor fugtmembranen er indlagt) limes fast med en hæftemørtel til både tegl og mørtel. Såfremt man vælger at lime membranen, anbefales det at bruge en PF2000 murpap eller tilsvarende sandbestrøet pap.

Såfremt placering af underliggende åbninger, stålkonstruktioner etc. i murværket ikke tillader en afvanding til formurens bagside, anbefales en løsning med membran, der er opskottet i enderne, hvor afvandingen sker gennem åbne studsfuger til murværkets forside. Membranen limes fast til både tegl og mørtel med hæftemørtel således, at der ikke kan presses vand ind under membranen. Løsningen er illustreret i Vejledning om fugtspærre i murværk, Teknologisk Institut, 2013, som kan hentes på www.mur-tag.dk.

Såfremt vinduet skal monteres i topfalsen, kan der eksempelvis anvendes en bagmurstegloverligger, hvor der indstøbt et plastbeslag til montering af vindue.

Sitemap