BurgerClose

Indtrængende vand

Selv ved de bedste materialer og ved god arbejdsudførelse er det svært helt at undgå at der trænger vand gennem formuren, men vandet kan dog forhindres i at trænge igennem isoleringen og over til bagmuren når:

  • Fugtspærren er lagt korrekt fx ved bund af mur og over muråbninger.
  • Bindere er lagt med fald mod formuren eller har drypskive.
  • Der ikke ligger spildmørtel i isoleringen.

Det er vigtigt, at fugtspærren udføres tæt i alle samlinger. Dette gælder også de samlinger, hvor fugtspærren gennembrydes af installationsgennemføringer, kanaler, søjler m.v.

Sitemap