BurgerClose

Friktion ved fugtspærre

Teknologisk Institut har udført en række forsøg til bestemmelse af friktion for fugtspærre på forskellige fundamentstyper.
På baggrund af forsøgene kan følgende værdier anvendes for karakteristisk friktion mod fugtspærre

Friktion ved fugtspærre

Fundament

PF 2000 pap

Plastfolie/Murfolie

Glat beton

0,49

Letklinkerblokke

0,44

0,62

Kostet beton

0,31

Karakteristiske friktionskoefficienter
Ved plastfolie/murfolie forstås tynde (≤ 0,5 mm) fleksible folier, der under opmuringen eller understøbningen tildanner sig overfladen på letklinkerblokkene.
I den supplerende vejledning DS/INF 167 sættes friktionskoefficienten for mørtelfuge på fugtspærre generelt til 0,4. Kendes fundamentstypen og fugtspærren, kan ovenstående værdier anvendes.

Vulkaniseringen af pap kan formelt adderes til friktionen, hvorved den samlede forskydningsstyrke kan forøges. Se punktet ”Forskydningsstyrke ved fugtspærre” for nærmere beskrivelse.

Friktionskoefficienten for "kostet beton" er mindre end for "glat beton". Dette er i modstrid med den intuitive opfattelse af, at værdien burde være større. Der er ikke nogen logisk forklaring på værdien. Ved forsøgene med "kostet beton" blev det observeret, at pappetnblev revet itu, hvilket muligvis kunne forklare den lave værdi.
Den høje værdi for plastfolie skyldes, at den tynde plastfolie smyger sig ned i letklinkerblokkens fordybninger og giver den overliggende fuge/understøbning en tilsvarende form med en forøget friktionskoefficient til følge.

Når murfolie placeres på en jævn overflade, fx pap eller glat beton, må forventes en væsentlig lavere friktionskoefficient end angivet i ovenstående tabel. En løsning med lav friktionskoefficient bør anvendes ved formure, der undergår temperaturbetingede bevægelser. Med en lav friktionskoefficient minimeres påvirkningerne af letklinkersoklen. Se punktet ”Forskydningsstyrke ved fugtspærre” for nærmere beskrivelse.

Sitemap