BurgerClose

Statik i ældre murværk

Statiske beregninger af ældre murværk

En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstensmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra 1920’erne og fremefter kan opmuringsmørtlen i nogle tilfælde også indeholde cement. Cementen var dog på daværende tidspunkt ret dyr, hvorfor anvendelsen af denne var begrænset.

Såfremt der for disse murede byggerier skal udføres renoveringer/ombygninger/tilbygninger etc., der ændrer de statiske/konstruktive forhold, skal konstruktionen dimensioneres, hvilket kan være svært, da bæreevnen i mange tilfælde kun vanskeligt kan eftervises for den eksisterende konstruktion selv før renoveringen:

Renoveringen kan fx bestå i:

  • Etablering af nye/større åbninger i vægge
  • Montering af altaner på facaden
  • Udnyttelse af tagrum til bolig
  • Ekstra last i form af nye etager eller anden anvendelse af etagearealet (fx fra bolig til kontor)

Mere om statiske beregninger og styrker i ældre murværk kan læses i følgende notat:

Læs det samlede notat eller download pdf her.

Oprettet: 2022-09-06

Sitemap