BurgerClose

Opmuring med fugning

Opmuring og fugning udført i samme arbejdsgang

Normalt færdiggøres fugerne med egnet værktøj under opmuringen, idet mørtlen altid skal komprimeres, inden den har mistet sin plasticitet. Fuger udført ved udkradsning og fugning anses for at være den sikreste metode til opfyldelse af holdbarhedskravet.

Uanset metode forudsættes det, at udførelsen løbende afpasses efter det aktuelle vejrlig og murematerialernes egenskaber, herunder ændringer af disse under opmuringen. Der skal således bl.a. tages hensyn til stenenes aktuelle sugeevne og mørtlens aktuelle muretekniske egenskaber som konsistens og vandholdeevne.

For cementrige mørtler og især funktionsmørtler med luftiblanding og/eller plastificerende stoffer,skal man være ekstra opmærksom på tidspunktet for trykningen af fugen. Man skal forvente af fugen skal færdiggøres inden for 5-10 minutter, afhængig af vejrliget, den valgte mursten og mørtel. I helt ekstreme tilfælde, kan man komme ud for, at fugen skal trykkes efter 1-2 minutter.

Sitemap