BurgerClose

Materialeoplagring

For en korrekt og godt udført opmuring er det af afgørende betydning, at de sten der mures med, er tørre.

Sten – og andre byggematerialer – skal derfor altid tildækkes straks efter modtagelsen på byggepladsen.

Ved oplagring af mursten skal murermesteren sikre sig

 • at tildækning mod vejrliget sker straks efter modtagelsen
 • at tildækningen er vandtæt
 • at tildækningen altid holdes på plads på en sikker måde
 • at tildækningen kun fjernes ved udtagning af mursten, og
 • at mursten, der skal lagres mere end nogle få dage, får fjernet plasthætter eller anden indpakning, fordi indpakningen kan give anledning til dannelse af kondens (især i vinterhalvåret).

Figuren viser et stenlager med fald, samt afdækning med presenning, som er ventileret i enderne.

Materialeoplagring


Ved oplagring af vådmørtel skal murermesteren sikre sig

 • at vådmørtlen straks efter leveringen klappes med en skovl og tildækkes mod udtørring, regn og frost
 • at tildækningen altid holdes på plads på en sikker måde, og
 • at tildækningen kun fjernes, mens der tages mørtel fra lageret.

Ved oplagring af tørmørtel i silo skal murermesteren sørge for

 • at siloens indhold ikke udsættes for fugt
 • at alle låg, lemme og lignende er helt tæt lukkede
 • at eventuel medfølgende toppresenning anvendes som beskrevet
 • at udløbstud og overgangsslange bankes rene ved fyraften, og
 • at udløbstuden ved fyraften lukkes med en plastikpose fastholdt af et gummibånd eller lignende.

Ved oplagring af sække af cementmørtel, tørlæsket kalk og lignende skal murermesteren især sikre sig

 • at fugt holdes borte fra sækkene
 • at sækkene oplagres på paller eller andet underlag, som hæves over terræn
 • at sække oplagret i skur eller telt ikke anbringes lige op ad ydervægge, og
 • at der er ventilation omkring stablerne.
Materialeoplagring
Sitemap