BurgerClose

Afdækning af murkrone

Afdækning af murkrone

Ved opførelse af murværk er det vigtigt, at det holdes afdækket i tilfælde af nedbør. Afdækningen skal udføres, når der ikke mures eller ved arbejdstids ophør. Afdækningens skal være tæt og udføres med drypkant, så vandet ledes bort fra muren. Metoden med fastgjorte lægter på presenning er anvendelig, evt. fastholdt øverst med skruetvinge som på figuren herunder.

Sitemap