BurgerClose

Afvanding fra etagedæk

Uanset om murværket afdækkes, vil der opsamles vand på etagedækkene. I forbindelse med skalmuring af bygninger med støbte etagedæk, skal det sikres, at vand fra dækkene ikke ledes ud i hulmuren.

På nedenstående detaljer fra TEGL 37 er angivet 2 metoder, som udføres med presenning eller lignende, fastholdt med lægte, der er mekanisk fastgjort.

Afvanding fra etagedæk

Etagedæk med fortsat bagmur

Etagedæk med fortsat bagmur

Et alternativ til ovenstående kunne være en løsning med en permanent papstrimmel i hjørnet, som klæbes/brændes fast eller at påføre tætningsmasse, som anvendes ved etablering af vådrumsmembraner.

Herudover er det selvfølgelig vigtigt at gennemtænke, hvorledes vandet bringes væk fra dækket, hvilket kan gøres ved hjælp af midlertidige nedløbsposer eller udspyer.

Sitemap