BurgerClose

Afdækning mod vand på terræn

Ved nybyggerier, der ikke er totaloverdækket, ligger der ofte regnvand på terrændækket, som bliver opsuget i primært det indvendige murværk. Udtørring sker ofte kun mod den indvendige side, pga. indmuring af den ombukkede fugtspærre. De nederste murværksskifter bliver dermed meget opfugtede, hvilken kan give følgende problemstillinger:

  • Skimmel bag fodpaneler af organisk materiale
  • Frostskader
  • En evt. overfladebehandling i form af eksempelvis tyndpudsning kan ikke udføres med et tilfredsstillende resultat, da murværket ikke har nogen sugeevne i de nederste skifter.

Afdækningsmetode
For at sikre at vand fra dækket ikke føres op i murværket, kan den vandrette fugtspærre vælges i en større bredde end hulmuren (se figur til højre). Den overskydende fugtspærre føres op på den indvendige side af væggen, hvor det fastgøres mekanisk, f.eks. med papsøm, eller klæbes fast til murværket.

I åbninger klæbes et stykke fugtspærre rundt i falsen, og ved hjørner klæbes samlingerne. Når tagkonstruktionen et tæt, kan membranen lægges/klæbes ned mod terrændækket og udgøre radonsikringen i kombination med terrændækket.

Afdækning mod vand på terræn

Membraner med klæbebånd
Der findes membraner, som fra producenten leveres med et bitumen-baseret klæbebånd, hvor man blot fjerner en plastisk film. Murpap med et sådant bitumenbånd kunne anvendes til ovenstående løsning og endvidere anvendes ved klæbning af en fugtspærre mod bagmuren over åbninger eller ved sokkel.

Ved denne løsning sikres det, at der ikke umiddelbart sker en opsugning af overfladevand på terrændækket. Vandet vil således formentlig stå lidt højere på terrændækket, indtil det finder ud ved døråbninger og bygningens gulvafløb.

En anden mulighed er, at anvende vådrumsbehandling, der påføres mellem terrændæk og de indvendige vægge. Dette skal dog gøres på et tidspunkt hvor murværket er tørt.

Skillevægge
Problematikken ved skillevægge er samme som ovenstående. For at sikre, at vand fra dækket ikke føres op i murværket, kan den vandrette fugtspærre vælges i en større bredde end teglvæggen. Den overskydende fugtspærre føres op ad siden på skillevæggen, hvor det klæbes eller fastgøres mekanisk. I åbninger klæbes et stykke fugtspærre rundt i falsen, og ved hjørner klæbes samlingerne.

Når tagkonstruktionen er tæt, skæres overskydende fugtspærre bort, såfremt skillevæggene ikke er direkte funderet.

Sitemap