BurgerBurgerCloseClose

Eksponeringsklasser

For en muret konstruktion vurderes, hvilket miljø konstruktionen udsættes for. De forhold, der indgår i miljøpåvirkningen, er omgivelsernes fugtighed, indhold af aggressive stoffer og de fysiske påvirkninger bygningen bliver udsat for ved brug. Eurocode 6 omtaler som makroklimaet.

Eurocode 6 omtaler mikroklimaet, forstået som det klima der forekommer inde i murværket.

Resultatet af miljøvurderingen skal herefter sammenholdes med tilgængelige erfaringer vedrørende holdbarheden af den påtænkte konstruktion eller konstruktionsdel, herunder oplysninger vedrørende holdbarheden af de indgåede materialer, som fx byggesten og mørtler.

Der skelnes mellem følgende eksponeringsklasser(mikroklima)

  • MX1 – I et tørt miljø,
  • MX2 – Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning,
  • MX3 – Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning plus frost-tø-cykler,
  • MX4 – Eksponeret for saltmættet luft eller havvand,
  • MX5 – I et aggressivt kemisk miljø.

Tidligere blev eksponeringen opdelt i 3 miljøklasser: Aggressivt, moderat og passivt miljø.

Der er ikke direkte sammenfald mellem eksponeringsklasserne og de tidligere miljøklasser, men følgende omtrentlige sammenligning kan anvendes:

Passivt miljø: MX1

Moderat miljø: MX2 til MX3.1

Aggressivt miljø: MX3.2 til MX.5

Materialer skal vælges i overensstemmelse med miljøvurderingen.

Vurderingen af hvilken eksponeringsklasse, bygningen skal henføres til, fremgår af følgende skemavejledning. Når eksponering af murværk bestemmes, bør der tages højde for virkningen af overfladebehandlinger og beskyttende beklædninger.

Med overfladebehandlinger menes der eksempelvis filtsning og pudsning, hvor sidst nævnte giver størst beskyttelse af det underliggende murværk. Ved filtsning skal der, som minimum forventes samme eksponering som for blankt murværk.

Eksponeringsklasser

Under menupunktet Nye arbejder findes et skema, som vejleder om valg af mørteltype til forskellige arbejder og eksponeringsklasser.

Sitemap