BurgerClose

Dokumentation af genbrugssten

Notatet "Genbrug af byggesten. Dokumentation af væsentlige egenskaber" kan downloades her.

Notatet er udarbejdet i 2017 under Teknologisk Instituts Resultatkontrakt "Cirkulær Ressource Økonomi", støttet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse

I notatet vurderes en statistisk metode for dokumentation af genbrugssten, med det formål:

  • At undersøge hvilke krav der må stilles til dokumentation af mursten, som genbruges til samme anvendelse som nye sten
  • At formulere en metode til statistisk evaluering af prøvningsresultater
  • At opstille forudsætninger for fabriksproduktionskontrollen, som understøtter den statistiske metode.

Vurdering af prøvningsmetoder ligger uden for dette notat.

Sitemap