BurgerClose

Betonbyggesten/letklinkerblokke

Betonbyggesten fremstilles af uorganiske bindemidler, typisk cement, tilslagsmaterialer som kan være lette/porøse eller tunge samt vand, eventuelt med sand og tilsætningsstoffer.

Betonbyggesten anvendes typisk i form af fundamentsblokke til udstøbning.

Letklinkerblokke

Letklinkerblokke er fremstillet af cementmørtel med letklinker som tilslagsmateriale. Letklinker fremstilles af en finkornet, plastisk lerart, der ved brænding i roterovn forvandles til et let og porøst teglprodukt med lav densitet og gode varmeisolerende egenskaber.

Letklinkerbetonblokke fremstilles af flere fabrikker, og data kan variere, hvorfor der henvises til at søge de eksakte oplysninger under produktets ydeevnedeklaration eller CE-mærke.

Eksempler på typiske data ses i tabellen nedenfor, samhørende værdier

 

Betonbyggesten/letklinkerblokke

Samhørende værdier

Blokke 600

Enhed

Densitet

Varmeisoleringsevne, basisvarmeledningstal

Trykstyrke af blokke

600

0,16

3

kg/m3

W/m C

MPa

Varmeisoleringsevne:
Basisvarmeledningstallene fremgår af ovenstående tabel. Letklinkerbetonblokke fås også med et varmeisolerendeings lag i midten af polystyren celleplast, således at blokkenes varmeisoleringsevne forøges.

Sitemap