BurgerClose

Vandoptagelse

Vandoptagelsen angiver, hvor meget vand en mursten kan indeholde, målt som vandets vægt i % af murstenens tørre vægt, efter 24 timers vandlagring.

Sitemap