BurgerClose

Minutsugning

Bringes et tørt teglprodukt i kontakt med vand – bringes en tør sten i kontakt med mørtel – vil der på grund af kapillære kræfter i det brændte ler, suges vand af mørtlen og op i stenen.

Et teglprodukts sugeevne beskrives som minutsugning, fordi det dermed angives, hvor mange kg vand eller fugt pr. m2 en tør sten under særlige betingelser kan opsuge på ét minut. Jo finere kapillarer (små hulrum/kanaler) i det brændte ler jo større sugeevne, idet de fine, mindre kapillarer suger vand fra de større kapillarer, som først fyldes med vand; sten med ’stor kapillær kraft’ vil derfor suge meget – sten med ’mindre kapillær kraft’ mindre.

Leverandørerne deklarerer murstenenes minutsug med en middelværdi i kg/m2, og en tolerance på højst ±1,0 kg/m2. Tolerancen er et udtryk for, hvor meget minutsuget kan variere fra leverance til leverancen. For mursten med en stor tolerance kan man således kontakte teglværket og få oplyst det aktuelle minutsug for en leverance.

”Lavt minutsug” er minutsug lavere end 1,5 kg/m2

”Middel minutsug” er minutsug 1,5 kg/m2 og op til og med 3,0 kg/m2

”Højt minutsug” er minutsug højere end 3,0 kg/m2

Det anbefales, at mørteltype og stenenes sugeevne passer til hinanden. Vejledning om valg af mørtel i forhold til stenenes sugeevne findes i afsnit ”fuger i murværk”

Sitemap