BurgerClose

Trykstyrke

Trykstyrke af byggesten fbn bestemmes som normaliseret trykstyrke (middelstyrke af en byggesten omregnet til trykstyrken for en byggesten med 100 mm bredde og 100 mm højde). Trykstyrken angives i MPa. Byggesten skal deklareres i enten

Kategori 1: Sten med deklareret trykstyrke, hvis svigtsandsynlighed ikke overstiger 5 %. Dette gælder trykstyrke deklareret på basis af 50 % fraktiler og 5 % fraktiler – eller i

Kategori 2: Sten som ikke er dokumenteret at kunne opfylde kravene til byggesten i kategori 1.

Vær opmærksom på, at det i ydeevnedeklaratione er tydeligt angivet, om der er tale om middeltrykstyrke eller normaliseret trykstyrke, samt om der er tale om kategori 1 eller 2.

Det er den normaliserede trykstyrke, som indgår i styrkeberegninger for murværket, og den er typisk noget lavere end middeltrykstyrken.

Sitemap