BurgerClose

Densitet

Bruttodensitet

Bruttodensitet (rumvægt eller kassedensitet) beregnes på grundlag af murstensvolumen uden fradrag af huller og angives i kg/m3. Det er kun tilladt at fradrage volumen af huller, såfremt det er meningen, at hullerne fyldes helt med mørtel ved opmuring.

Bruttodensitet anvendes som enhed ved angivelse af vægt i forbindelse med krav til akustiske forhold og ved bestemmelse af konstruktioners egenvægt.

Producenter deklarerer ofte bruttodensiteten.

Nettodensitet

Nettodensitet (stenmassens densitet) beregnes på grundlag af murstensvolumen med fradrag af huller og angives i kg/m3. Nettodensiteten er normalt ikke relevant for projektering af murværk.

Nettodensiteten for teglsten fremstillet på danske teglværker ligger i almindelighed i området mellem 1200 og 1800 kg/m3. For hårdtbrændte sten og klinker kan nettodensiteten være over 2000 kg/m3.

Molersten har en densistet i området mellem 500 og 800 kg/m3

Sitemap