BurgerClose

Holdbarhed

Husk De 10 bud:

  • Bud nr. 5: miljø og materialer skal passe sammen

Her kan du læse om krav til byggesten, og hvilken deklaration der skal vælges

Producenten kan deklarere byggestenenes frostfasthed i klasse F0, F1 eller F2 for teglbyggesten; en egenskab, som har betydning for stenens holdbarhed i relation til eksponeringsklasse.

Vejledning om relationen mellem deklaration af frostfasthed og eksponeringsklasserne som defineret i Eurocode-systemet, ses af DS/EN 1996-2:2007, tabel B1, således

Holdbarhed

Eksponeringsklasse

Deklareret frostfasthed for teglbyggesten

MX1, MX2.1, MX2.2

F0, F1 eller F2

MX3.1

F1 eller F2

MX3.2

F2

MX4

Kontakt producenten

MX5

Kontakt producenten

Ved anvendelse af byggesten i saltbelastet (MX4) eller særligt kemisk, aggressivt miljø (MX5) bør producenten altid kontaktes for oplysninger om den specifikke stens egenskaber og holdbarhed.

Sitemap