BurgerClose

Orienterende kontrol af format på byggeplads

Ønsker man at kontrollere middelværdi af format på byggepladsen, så skal der udtages en stikprøve på 10 sten. Murstenene skal udtages tilfældigt og jævnt fordelt over hele den leverance, man ønsker at kontrollere. Tilfældig udtagning betyder, at man ikke går efter et bestemt udseende eller lignende, men udtager ”som om man havde bind for øjnene”. I praksis kan en tilfældig udtagning, når stenene er pakket i paller, været at man tager den midterste, øverste sten i 10 paller, som er jævnt fordelt. Det lyder måske ikke ”tilfældigt”, men når stenene antages at være jævnt blandet i leverancen, kan man godt gøre sådan. Det er ikke sandsynligt, at der ligger ”for små” eller ”for store” sten netop øverst i pallen.

Stenenes længde, bredde og højde måles med en skydelære, som har en aflæsning på 0,1 mm.

Orienterende kontrol af format på byggeplads
Placering af skydelære til måling af: længde, bredde og højde. Skydelærens kæber skal følge de punkterede linjer, som pilene peger på.

Der tages ét mål af hver: længde, bredde og højde. Middelværdien af de 10 sten beregnes og afrundes til 0,5 mm. Middelværdierne sammenholdes med de deklarerede middelværdier, ± tolerancerne.

Ønsker man at kontrollere ”range” er det enkeltværdierne af de 10 sten, eller 10 sten udtaget på samme måde, som sammenholdes med deklareret range.

Sitemap