Beklædningstegl og solceller går hånd i hånd

Teknologisk Institut, VIA University College, Strøjer Tegl og Gaia Solar har over et godt års tid under et projekt støttet af Energistyrelsen arbejdet mod en løsning, der integrerer solceller i beklædningstegl.

Formålet med projektet har været at udvikle tekniske, solide og æstetisk og arkitektonisk kvalificerede løsninger til integration af solceller i tage og facader med flade teglsten. Flade teglsten efterspørges og benyttes i stigende grad til især byggeri i stor skala. Efterspørgslen har fået danske teglproducenter til at udvikle på denne type teglsten for at sætte den i produktion. Målet har været en samlet totalløsning, som er både teknisk forsvarlig og arkitektonisk bearbejdet g dermed at kombinere teglets kvaliteter med energimæssige fordele.

Hos Strøjer Tegl mener de godt, at masseproduktion og specialløsninger godt kan gå hånd i hånd. Hvis tegl produceres i større partier, er det muligt at skabe individuelle løsninger inden for en økonomisk tilgængelig ramme. Endnu mangler dog tilretning af montagesystem og endelig test af denne, før løsningen kan komme på hylden.

Systemet giver arkitekter mulighed for at indtænke solceller på en ny måde i facaden.