BurgerClose

Styrkeværdier for receptmørtler

07-10-2020

Et notat om receptmørtlers styrkeværdier giver vejledning om, hvordan man som rådgiver finder de korrekte styrkeværdier for mørtler og murværk i DS/INF 167. Funktionsmørtler er også omtalt.

Notat er udarbejdet for at imødegå usikkerhed i markedet og svare på de spørgsmål, som typisk stilles af rådgivende ingeniører. Teksten går i dybden med definitionen på receptmørtler og funktionsmørtler, samt reglerne for deklaration af styrker for begge typer mørtler.

Notatet findes til download her.

Sitemap