BurgerClose

Nye styrkeværdier til gammelt murværk

07-09-2022

Så er der godt nyt til alle som ønsker at renovere eller ombygge bygninger med ældre murværk!
Resultaterne fra projektet ”Optimeret styrkemåling i gamle mørtelfuger” er nemlig klar og viser, at der kan regnes med en markant højere stivhed for murværk opmuret med ren kalkmørtel, end tidligere antaget – faktisk hele over 3 gange højere stivhed!

Stivhedsparameteren, elasticitetsmodulet KE, bliver i dag fastsat efter DS/INF167, supplerende vejledning til Eurocode 6, hvor parameteren KE bestemmes som 150 x fm (mørteltrykstyrken), for murværk med kalkmørtler uden cementindhold. Med de nye forskningsresultater anbefales det nu at regne KE som 500 x fm, hvilket vil sige, at murværket nu kan forudsættes at være over 3 gange så stift som tidligere.

Det nye udtryk for beregning af elasticitetsmodulet er desuden inkorporeret i den kommende norm DS11990 ”Bæreevnevurdering af eksisterende konstruktioner”.

Mørteltrykstyrken fm kan i eksisterende murværk fastlægges ved hjælpe af krydsbormetoden.

Du kan læse mere om krydsbormetoden, de nye resultater og baggrunden for dem, via linket her.

Sitemap