BurgerClose

Ny udgave af DS/INF 167 :2021

06-05-2021

DS/INF 167, "Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6" er netop udkommet i en ny udgave.

Den nye udgave erstatter DS/INF 167 : 2015. Der er adskillige opdateringer af større og mindre art i vejledningen, hvor der er lagt vægt på at tydeliggøre vejledningen. Der er udvidet vejledning om tolkning af eksponeringsklasser og valg af materialer, specielt stålkvaliteter i hulmuren. Der er tilføjet et nyt bilag 1, med vejledning i projektering af murværk med genbrugsmursten.

DS/INF 167 kan købes hos Dansk Standard, www.ds.dk

Sitemap