BurgerClose

Ny Deklarations-ordning for murkonsoller under DMUK

07-12-2020

Den ny ordning omfatter murkonsoller efter EN 845-1

Deklarationsordning for murkonsoller følger Dansk Murstenskontrols Vedtægt. Det uvildige brancheudvalg står bag udviklingen af et sæt Produktbestemmelser, som fastlægger de særlige retningslinjer, som medlemsvirksomheder skal overholde. Grundlaget er den harmoniserede europæiske produktstandard, EN 845-1, og CE-mærket er udgangspunktet for Deklarationsordningen.

EN 845-1 kræver ikke 3. parts overvågning. Men medlemsvirksomheder under DMUK er underkastet en uvildig 3. parts kontrol, som ved evaluering af virksomhedens dokumentation såvel som ved kontrolbesøg, sikrer at typeprøvninger og egenkontrol lever op til kravene i EN 845-1.

Deklarationsordningen er bl.a. udviklet, fordi der i markedet har hersket stor usikkerhed om deklaration af bæreevner. Deklarationsordningen sikrer, at medlemsvirksomheder klart oplyser om karakteristiske og regningsmæssige bæreevner for konsoller.

Medlemskab af en uvildig kontrolordning er frivilligt, men kan have betydning for modtagekontrol på byggepladsen. Eksempelvis angives det i DS/INF 167 for byggesten og mørtel, at for produkter, som ikke er underlagt 3. parts kontrol, bør man tage stikprøver og udføre tests af produkter ved modtagelsen.

Vedtægt, produktbestemmelser og medlemsliste for Deklarationsordning for murkonsoller kan findes her.

Sitemap