BurgerClose

Sammenligning funktions- og receptmørtler (styrke)

Sammenhæng med KC- mørtler:

Tabellen viser funktionsmørtler, som har mindst samme trykstyrke som de angivne KC-mørtler.

Det vil sige, at disse funktionsmørtler med hensyn til trykstyrken, kan erstatte de angivne KC-mørtler.

Vær opmærksom på, at der også kan være krav til f.eks. vedhæftningstyrke eller andre egenskaber, som kan påvirke mørtelvalget. Det gælder både styrkeegenskaber og friskmørtel egenskaber.

 

Sidst opdateret: 2020-09-21

Sitemap