BurgerClose

Sammenligning funktions- og receptmørtler (styrke)

Sammenhæng med KC- mørtler:

Generelt kan der anvendes funktionsmørtler i stedet for KC-mørtler, efter følgende system.

Sitemap