BurgerClose

Murværkets beskyttelse under udførelsen

Hvorfor afdækning?

Alt murværk, der er under opførelse, skal tildækkes ved afbrydelse af arbejdet og ved arbejdstidens ophør for at sikre mod fugt- og frostskader.

Der er gennem tiden gjort utallige registreringer af fugtskader/problematikker pga. manglende afdækning. Som eksempler herpå er:

  • Frostskader på mørtelfuger
  • Udvaskning af bindemidler
  • Gipsmisfarvninger
  • Saltudfældninger

Overordnet kan afdækningen af selve byggeriet foretages efter to principper:

  • Totaloverdækning, der omkranser hele bygningen og opsættes inden byggeriets start.
  • Partielafdækninger, der foretages løbende under byggeprocessen.

Beskrivelserne i underpunkter omhandler afdækningsmetoder, såvel som metoder til afvanding, hvor der ellers ville være ledt vand til murværket.

Klik her for at læse eller downloade en kort vejledning med hovedprincipperne for afdækning.

 

Sitemap