BurgerClose

M2NB (*)

Bagmur: Tegl

  • Denne tegning har U-værdier, som ikke anbefales i nybyggeri. Detaljen vises, fordi den angiver en teknisk løsning, som ikke findes på andre detaljer
  • Hjørner (vandret snit)
  • Vandret armeret murværk (simpelt)
  • Normalsten
  • Tegl i bagmur
  • Hulmur, 348 mm

U-værdier
U,l: 0.27

(*) Bemærk dårlige energidata for denne konstruktion

Sitemap