BurgerBurgerCloseClose

Eftersyn

Eftersynet bør foretages af en person med bygningsmæssig indsigt. Ved eftersynet gøres der notater om bygningens tilstand. Hvor murværket eller tegltaget har skadessymptomer, vil det være nyttigt at tage fotos.
Resultaterne fra et eftersyn kan sammenlignes med resultaterne fra foregående eftersyn. Derved vil det være muligt at følge eventuelle ændringer i bygningens tilstand.

Sitemap