Tilstandsvurdering

Inden renovering af en bygning påbegyndes er det vigtigt at undersøge bygningen for at få et klart billede af skadesomfang og -årsag samt at opstille principper for renoveringsarbejdet.

Der indledes med en forundersøgelse, se nedenfor.

På baggrund af forundersøgelsen foretages en skadesvurdering, læse mere herom under punktet skader.