BurgerBurgerCloseClose

Forudsætninger

De forudsætninger, en renovering af en muret bygning skal underkastes, kan kort beskrives under følgende:

  • Bygningers fremtidige anvendelse
  • Almindelige myndighedskrav
  • Særlige myndighedskrav

Bygningens fremtidige anvendelse
Den fremtidige anvendelse skal ses i forhold til en ændring fra bygningens hidtidige anvendelse med hensyn til:

  • Miljøpåvirkning på materialer og bygningsdele
  • Mekaniske påvirkninger på materialer og bygningsdele
  • Lastpåvirkninger på bygningskonstruktioner

Krav til og undersøgelse af materialer, bygningsdele og bygningskonstruktioner som følge af ovennævnte påvirkninger er beskrevet under menupunktet Ydeevne.

Almindelige myndighedskrav
De almindelige myndighedskrav, den renoverede bygning skal underkastes, fremgår af de vejledninger, anvisninger og normer, den/det pågældende materiale, bygningsdel eller/og bygningskonstruktion henhører under.

Særlige myndighedskrav
Inden en renovering af fredede bygninger kan iværksættes, skal der ansøges om godkendelse af det pågældende projekt ved Planstyrelsens bygningsbevaringskontorer.

Denne ansøgning kan udelades, såfremt renoveringen kun omfatter almindelig vedligeholdelse.

Planstyrelsen kan især stille krav om ikke at renovere med andre materialetyper, end der hidtidig har været benyttet i den pågældende bygning, der er behæftet med fredningsklausuler.

Ved udbedring af opståede skader i muret byggeri, der er behæftet med fredningsklausuler, stilles der især krav om ikke at ændre på eller udbedre med anden mørteltype end den, bygningen oprindelig er opført med.

Dette indebærer som regel, at der ikke må anvendes cementbundne mørtler - eksempelvis kalkcementmørtler.

Ikke-fredede bygninger kan også være behæftet med en bevaringspligt, der i sådanne tilfælde kan være beskrevet i kommunale lokalplaner og lign., hvor de lokale bygningsmyndigheder har opstillet et minimum af krav til renoveringen.

Sitemap