Mørtelfremstilling

Fremstilling af mørtel skal ske efter reglerne i DS/EN 1996:2007, pkt. 3.3. Forberedelse af materialer.

Mørtler kan uden risiko blandes med varmt vand. Vandets temperatur må ved tilsætningen højst være 80°C. Ved højere temperatur er der risiko for, at de kemiske reaktioner i mørtlen ikke forløber normalt.

Tilsætning af frysepunktssænkende midler må kun foretages, hvis det specifikt er anført i projektmaterialet. Se vejledning om antifrostmidler her.

I efterfølgende tabeller er givet en oversigt over orienterende mørteltemperaturer ved anvendelse af 60°C og 80°C varmt blandevand. Det er en selvfølgelig forudsætning, at der ikke er isdannelser i materialerne, når blandingen foretages.

Orienterende temperaturer for kalkcementmørtel KC 60/40/850, KC 50/50/700 og KC 20/80/550, når der anvendes 80°C varmt blandevand.

 

Delmaterialernes temperatur

Tør-mørtel

Den kalktilpassede mørtels vandindhold i procent af tørvægten

  

8

10

12

14

16

18

°C

°C

°C

2

6

10

14

18

22

26

29

31

33

34

36

38

40

18

20

22

25

27

29

32

14

17

20

22

25

27

30

12

14

17

20

22

25

28

9

12

14

17

20

23

26

6

9

12

15

18

21

24

3

6

9

12

15

18

20

Forudsætninger: 18% vand i den brugsklare mørtel

20% temperaturfald under blandingen

Orienterende temperaturer for kalkcementmørtel KC 60/40/850, KC 50/50/700 og KC 20/80/550, når der anvendes 60°C varmt blandevand.

Delmaterialernes temperatur

Tør-mørtel

Den kalktilpassede mørtels vandindhold i procent af tørvægten

  

8

10

12

14

16

18

°C

°C

°C

2

6

10

14

18

22

26

22

24

26

27

29

31

33

13

16

18

21

23

25

28

11

14

16

19

22

24

26

9

12

14

17

20

23

25

7

10

13

16

18

21

24

5

8

11

14

17

20

23

3

6

9

12

15

18

20

Forudsætninger: 18% vand i den brugsklare mørtel

20% temperaturfald under blandingen