Materialeoplagring

Ved oplagring af mursten skal murermesteren sikre sig..

 • at tildækning mod vejrliget sker straks efter modtagelsen,
 • at tildækningen er vandtæt,
 • at tildækningen i frostvejr skal bestå af først en vintermåtte og derpå en presenning,
 • at tildækningen altid holdes på plads på en sikker måde,
 • at tildækningen kun fjernes ved udtagning af mursten,
 • at mursten, der skal lagres mere end nogle få dage, får fjernet plasthætter eller anden emballage, der kan give anledning til kondens,
 • at mursten, der kræves opvarmet, bliver lagret, så de kan opvarmes uden at blive flyttet,
 • at mursten, der kræves opvarmet, kan opvarmes til mindst 5°C.

Ved oplagring af vådmørtel skal murermesteren sikre sig..

 • at vådmørtlen straks efter leveringen afklappes og tildækkes mod vejrliget,
 • at tildækningen altid holdes på plads på en sikker måde,
 • at tildækningen kun fjernes, medens der tages mørtel fra lageret,
 • at opbevaring kan ske i en varmeisoleret mørtelbænk, eventuelt med mulighed for at opvarme mørtlen.

Ved oplagring af tørmørtel i silo skal murermesteren sørge for..

 • at siloens indhold ikke udsættes for fugt,
 • at alle låg, lemme og lignende er lukket hel tæt,
 • at eventuel medfølgende toppresenning anvendes som beskrevet,
 • at udløbstud og overgangsslange bankes rene ved fyraften.
 • at udløbstuden ved fyraften lukkes med en plastikpose fast holdt af et gummibånd eller lignende,
 • at vanddoseringsanlægget tømmes for vand ved fyraften,
 • at siloen så vidt muligt bliver overdækket - gerne med et opvarmet telt i tilknytning til blandepladsen.

Ved oplagring af cement, tørmørtel, murcement og tørlæsket kalk og lignende skal murermesteren især sikre sig..

 • at fugt holdes borte fra sækkene,
 • at sækkene oplagres på paller eller andet underlag, som hæves over terræn,
 • at sække oplagret i skur eller telt ikke anbringes lige op ad ydervægge,
 • at der er ventilation omkring stablerne.