Antifrostmidler

Ifølge Eurocode DS/EN 1996-2:2007, pkt. 3.3.1.8 (2), må antifrostmidler ikke anvendes, medmindre det specifikt er tilladt ifølge projektmaterialet.

Ifølge danske erfaringer kan ethanol (denatureret sprit) og blandingsprodukter af ethanol og isopropanol med op til 40 % indhold af isopropanol anvendes som frysepunktssænkende middel til kalkmørtel og kalkcementmørtel med højst 55 % cementindhold af den samlede bindemiddelmængde under forudsætning af, at der tilsættes mindst 1 og højst 4 liter per 100 liter mørtel.

Det er samtidig en forudsætning, at mørtlen fremstilles iht. DS/INF 167:2008, pkt. 2.2 vedr. specifiktaion for mørtel.

Det vil sige, at ud over rene kalkmørtler, må de nævnte frysepunktssænkende midler kun tilsættes til KC 60/40/850 og KC 50/50/700.